Om stress

Stress er ingen sygdom - du er altså hverken sygdomsramt eller har en diagnose, når du oplever stress. Stress er en helt naturlig, og ganske vigtig, biologisk reaktion på ydre påvirkninger. Både mennesker og dyr har til alle tider oplevet stress, og det er den overlevelsesmekanisme, der gør dig i stand til at præstere ekstra, når de ydre rammer kræver det. Stress er hensigtsmæssig, når du skal reagere på noget akut opstået, og så længe det forbliver en kortvarig tilstand hjælper stress dig til at yde dit bedste. Når stress bliver til en vedvarende tilstand, så kroppen ikke får mulighed for at slappe af og restituere, da kan stress forværre både dit helbred og din trivsel markant.

Stress som en tilstand

Når stress bliver til en generel og længerevarende tilstand, vil det med tiden blive tydeligt i din krop, i din måde at se verden og dig selv på og i din adfærd. Kroppen kan f.eks. plages af hovedpine, spændinger, søvn- og fordøjelsesproblemer eller hyperaktivitet. Du kan føle dig mere nedtrykt, træt og irritabel, hvilket typisk gør, at du ændrer adfærd. Måske trækker du dig fra andre mennesker, får svært ved at præstere på arbejdet eller farer let op, når noget eller nogen går dig imod.

Det uheldige er, at jo længere tid du befinder dig i en stresstilstand, jo dårligere bliver du til at opdage signalerne fra din krop. Det betyder, at du kan gå meget længe med en stressbelastet krop, uden at reagere på det og ændre adfærd. Det kan også være, at du ER bevidst om, at du er mere stresset end hvad sundt er, men at du har mønstre og overbevisninger med dig, som fortæller dig, at du skal klø på og “bide tænderne sammen”.

Hvorfor oplever du stress?

Alle kan blive ramt af stress, men det er individuelt, hvor meget belastning der skal til, før man føler sig overbebyrdet. Årsager til stress kan findes i alle områder af livet: I privatlivet, på jobbet, på uddannelsen, under ledighed, barsel eller sygdom. Stress skyldes ofte udefra kommende omstændigheder, men kan lige såvel komme indefra, som følge af vores egne standarder, forventninger, værdier og tanker.

En helt overordnet stressfaktor er:
Når virkeligheden ikke stemmer overens med den måde, hvorpå du gerne vil have, virkeligheden skal være.

Usikkerhed, utilfredshed og manglende indflydelse er typiske stressårsager. Det kan være usikkerhed på egne evner i forhold til en opgave, du er blevet stillet. Eller uvished på, hvad du egentlig skal, eller hvorfor du skal det, fordi du ikke har ejerskab eller indflydelse på det, du foretager dig. Du kan være utilfreds med det, du selv eller andre andre præsterer, med dit helbred eller med dit udseende - når noget ikke lever op til dine forventninger; dvs. til DIT billede af virkeligheden. Forandringer på arbejdspladsen eller i privatlivet skaber ofte usikkerhed og uvished, og dermed stress - for hvad hvis den nye tilstand/situation ikke lever op til dine forventninger af, hvordan det bør være?

At gøre sig mange bekymringstanker er også stressfremkaldende. Hjernen tror nemlig, at alt det du frygter allerede er ved at ske - og så sætter hjernen kroppen i gang med at trække i kampuniformen. Herved igangsættes ofte en uhensigtsmæssig kædereaktion, hvor bekymringstanker dukker op som tankemylder, når du skal sove eller slappe af. Det kan give søvnmangel og søvnforstyrrelser, der i sig selv også er en kilde til stress.

Sådan forebygges og behandles stress

Et væsentligt skridt i stressbehandling er, at du skal lære din krops signaler at kende. Hvordan fortæller DIN krop dig, at nu er det tid til en fysisk eller mental pause? Du skal lære, at blive “gode venner” med dine stresssymptomer, for de kommer med den bedste intention: At passe på dig og dit helbred.

I et længerevarende stressforløb glemmer kroppen helt, hvad det vil sige at være afslappet og i ikke-alarmberedskab. Det skal kroppen genlære, og det kan den kun, hvis du skaber rum til regelmæssige pauser og aktiviteter, der giver ro. Derfor skal der i et stressbehandlingsforløb ofte arbejdes med at skabe nye vaner. Vaner bygger på overbevisninger om, hvad du kan, ikke kan eller om, hvordan du bør og skal være som person. Måske bliver det også nødvendigt at se på, om dine overbevisninger støtter op om det gode liv, eller om de er en forhindring for, at du føler dig i balance.

Hos Nordic Stress Management tager vi udgangspunkt i lige netop der, hvor du er. Vi tilbyder stresscoaching individuelt og i mindre grupper, hvor vi bl.a. arbejder med afstresningsteknikker, vaneændring, tankemønstre, tidshåndtering og værdiafklaring. Helt at undgå stressfyldte situationer er ikke muligt. Der vil altid dukke uforudsete ting op igennem et liv. Men efter et stresscoachingforløb vil du kunne mærke, hvordan du hurtigere opdager din krops signaler, og dermed kan forebygge en langvarig stresstilstand. Du vil formentlig også opleve at prioritere anderledes i dit liv, og at du bliver mere selvkærlig.

Er du interesseret i at komme ud af din stresstilstand? Kontakt Nordic Stress Management for at høre mere, eller for at aftale en tid til din første samtale.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du gerne vil have vores hjælp til stresshåndtering.
Kontakt os

Info

Nordic Stress Management IVS
Amagerbrogade 61,
2300 København S
  • 28 83 81 15

Følg os

Nyhedsbrev

×
Ring op
Kontakt os
Menu